آزمون های روانی
صفحات وبلاگ
کلمات کلیدی مطالب
نویسنده: غلامحیدر نیکخو - ۱۳٩۱/٩/۱٧

 آزمون هوش  گودیناف

( سن اجرا: از 3 تا 13 سال)

 

آزمون ترسیم آدمک یکی از آسانترین ، عملی ترین وجهانی ترین آزمونهای تصویری است. این آزمون به وسیله عده زیادی کد گذاری شده است که مهمترین آنها کار خانم آمریکائی فلورانس گودینافFlorence Goodenoughاست که در سال 1920 در ایالت نیوجرسی آمریکا روی چهار هزار کودک آنرا آزمایش نمود . در فرانسه نیز دکتر فایFay در این زمینه

 کار کرده است.

هدف:

مهمترین هدف آزمون ، تعیین درجه هوشمندی سن عقلی و بهره هوشی کودک است . همچنین این آزمون را زمانی  به کار می بریم که آزمونهای هوشی دیگر مقدور نیست و می خواهیم هر چه سریعتر درباره درجه هوشی کودک به نتیجه برسیم . علاوه بر این ، اطفالی که زبان نمی دانند و قادر به سخن گفتن نیستند بهترین ابزار سنجش این آزمون می باشند.

دستور اجرا:

اجرای آزمون ساده است . به کودک گفته می شود:" یک آدم ترسیم کن  و هر چه می توانی آنرا زیبا و خوب بکِش " ، اضافه می نمائیم زمان این کار هر چقدر طول بکشد اشکالی ندارد.

نکاتی که در عمل و ارزیابی باید رعایت کرد:

1. برای ترسیم بهتراست یک مداد سیاه  یا یک خودکار راحت و روان دراختیار کودک بگذاریم . با مداد رنگی به دشواری می توان رسم کرد و اجزاء را تشخیص داد.

2.   اگر نقاشی با مداد رنگی کشیده شود ، شرایط دیگری برای ارزیابی لازم است که باید رعایت شود.

3.   کاغذ برای رسم نقاشی کودک باید حداقل 30 × 21  باشد.

4.   اجازه بدهید کودک چند تصویر بکشد ، سپس  بهترین و کاملترین را برای نمره گذاری انتخاب کنید.

5. اگر نتایج چند بار کشیدن آدمک با یکدیگر فرق داشت نشان ناراحتی های دیگری در کودک است که باید به متخصص مسائل روانی یا روان درمانی مراجعه کرد.

روش نمره گذاری:

الف: برای هر یک ازاجزا آدمک در صورتی که توسط کودک ترسیم شده باشد یک نمره منظور فرمائید. به شرح ذیل:

1. سر وجود داشته باشد .

2. پا کشیده شده باشد .

3. دست کشیده شده باشد .( یک یا هر دو دست)

4. بدن کشیده  شده باشد .

5. طول بدن طویل تر ازعرض آن باشد.

6. شانه ها کشیده شده باشد.

7. بازوها و پاها به تنه چسبیده شده باشند.

8. پاها به تنه و دستها به تنه در نقاط واقعی خود چسبیده شده باشند.

9. گردن کشیده شده باشد.

10. دنباله گردن به سر و تنه مربوط باشد.

11. چشمها کشیده شده باشد.

12. بینی کشیده شده باشد.

13. دهان کشیده شده باشد.

14. دو لب دیده شود.

15. سوراخها یا حفره های بینی کشیده شده باشد.

16. موها کشیده شده باشد. ( جزئی ترین مقدار مو)

17. موها کامل کشیده شده باشد.

18. علامتی از لباس کشیده شده باشد.

19. دو قطعه لباس کشیده شده باشد.

20. تمام بدن پوشیده از لباس باشد.

21. چهار قطعه لباس مشخص باشد . ( کراوات ، کلاه ، جوراب ، کفش ، پیراهن ، کت و شلوار)

22. لباس رسمی یا یونیفورم باشد . ( یونیفورم مدرسه هم نمره می گیرد)

23. انگشتان کشیده شده باشد . ( هر اثری از انگشت کافی است)

24. تعداد انگشتان درست باشد .

25. شکل و قواره انگشتان درست باشد .

26. شست متمایز باشد.

27. دست متمایز ازانگشتان باز باشد. ( کف دست کشیده شده باشد.)

28. بازوها کشیده شده باشد .

29. زانو کشیده شده باشد .

30. تناسب سر نسبت به بدن مراعات شده باشد .

31. تناسب بازوها و دستها نسبت به بدن حفظ شده باشد.

32. پاهای متناسب ، کشیده شده باشد.

33. کف پا متناسب باشد.

34. پاها متمایل به بالا نباشند.

35. دستها و پاها دو بعدی کشیده شده باشند.

36. پاشنه کفش یا پاشنه پا کشیده شده باشد.

37. هماهنگی خطوط کلی حفظ شده باشد. ( دست نلرزیده باشد)

38. هماهنگی خطوط کلی و جزئی حفظ شده باشد. ( نقاشی دقیق باشد)

39. هماهنگی خطوط سر ( موها و دور سر به دقت کشیده شده باشد)

40. هماهنگی خطوط تنه حفظ شده باشد .

41. هماهنگی خطوط دستها و پاها حفظ شده باشد .

42. هماهنگی خطوط چهره حفظ شده باشد .

43. گوشها کشیده شده باشد .

44. تناسب گوشها حفظ شده باشد .

45. مردمک چشم کشیده شده باشد .

46. تناسب چشم حفظ شده باشد .

47. در تصاویر نیمرخ و تمام رخ ، چشم دارای حالت باشد.

48. چانه و پیشانی هر دو کشیده شده باشد .

49. برآمدگی شانه در تصویر نیمرخ معلوم باشد .

50. نیمرخ ناقص باشد . ( یعنی تنه و نیمرخ ناقص)

51. نیمرخ باشد .

روش محاسبه:

1.   نمرات داده شده را باهم جمع کنید . ( مجموع از 51 بیشتر تجاوز نمی کند(

2.   با استفاده از جدول مخصوص ( جدول شماره 1) نمره خام ، تبدیل به سن عقلی می شود . از رابطه زیر بهره هوشی کودک به دست می آید.

جدول شماره 1

نمره خام

سن عقلی

نمره خام

سن عقلی

نمره خام

سن عقلی

نمره خام

سن عقلی

1

3-3

11

9-5

21

3-8

31

9-10

2

6-3

12

0-6

22

6-8

32

0-11

3

9-2

13

3-6

23

9-8

33

3-11

4

0-4

14

6-6

24

0-9

34

6-11

5

3-4

15

9-6

25

3-9

35

9-11

6

6-4

16

0-7

26

6-9

36

0-12

7

9-4

17

3-7

27

9-9

37

3-12

8

0-5

18

6-7

28

0-10

38

6-12

9

3-5

19

9-7

29

3-10

39

9-12

10

6-5

20

0-8

30

6-10

40

-13

           

51

بالاتر از 13 سال

 

3.   اگر نمره خام آزمونی بر فرض مثال 40 باشد در جدول تبدیل نمرات ، ( جدول شماره 1 ( نمره خام را پیدا کرده و سن عقلی کودک را که 13 می باشد، استخراج می کنیم. ( این نمره سن عقلی کودک است) سپس 13 ( که سن عقلی کودک است) را در عدد 12 ( ماه) ضرب می کنیم. ( هر سال 12 ماه دارد(

سپس سن تقویمی آزمونی را محاسبه می کنیم . اگر آزمودنی به عنوان مثال 10 سال و 3 ماه داشته باشد 10 را ضربدر 12( هر سال 12 ماه دارد) بعلاوه 3 ( ماه) می کنیم نمره بدست آمده سن تقویمی کودک می باشد. حاصلضرب صورت و مخرج را بر هم تقسیم کرده وضربدر 100 کرده و بهره هوشی آزمودنی بدست می آید. بدین صورت:

 

 

4. سپس نمره به دست آمده را در طبقه بندی هوشی ( جدول شماره 2) پیدا کنید ،  بهره هوشی کودک مشخص می گردد.

 

" جدول تبدیل نمرات خام به سن عقلی "

 

جدول2

طبقه بندی از لحاظ هوش

معادل هوش

نابغه

189-170

تیز هوش

169-150

پر هوش

149-130

باهوش

129-110

متوسط

109-90

مرزی

89-80

مرزی ضعیف

79-70

کودن

69-50

کالیو

49-25

کانا

25-0

 

نویسنده: غلامحیدر نیکخو - ۱۳٩۱/٩/۱٧

پرسشنامه میزان آشفتگی روانی(چک لیست بهداشت روانی)

Mental Health  Ckeclist

این پرسشنامه از دو بخش  بعد روانی (اضطراب،بی قراری،ناآرامی،تنهایی،ناامیدی وخشم) و بعد جسمانی(سردرد،خستگی،اختلال خواب،سوء هاضمه وترش کردن) تشکیل شده است. .پایایی این آزمون به روش دو نیمه کردن( از طریق همبسته کردن سوالهای فرد وزوج) و روش آزمون- آزمون با فاصله دو هفته، به ترتیب 70/0 و 65/0 بوده که در سطح (001/0P<) معنادار است. آزمون در هردو مورد همسانی درونی و ثبات پایا بوده است.  نحوه نمره گذاری چک لیست در هر بخش ،«هرگز»صفر،«بندرت»یک،«گاهی» دو،«اغلب» سه و«همیشه» چهار می گیرد.نمره کل از 11تا 44تغییر می کند.

- در سال 1389میزان پایایی آن بر روی 380نفر افراد مهاجر و غیر استان آذربایجان غربی ،(76درصد)توسط غلامحیدر  به روش آلفای کرانباخ برآورد شده است.

 

 

 

 

 

نویسنده: غلامحیدر نیکخو - ۱۳٩۱/٩/۱٢

 

درس کودکان استنثایی

 

پرسشنامه مشکلات رفتاری کودکان پیش دبستانی

Preschool Children Behavioral Disorder

لطفا عبارت زیر را بخوانید و هر کدام از نشانه ها را با توجه به مقیاس زیر مشخص کنید.

1= هرگز ... 2= بعضی اوقات ...3= بیشتر اوقات

1.     لج می کند.

2.     روی صندلی وول می خورد.

3.     گستاخ است و مشاجره می کند.

4.     نظم کارها را به هم می زند و بی نظمی ایجاد می کند.

5.     می گوید هیچ کس دوستش ندارد.

6.     تنها به نظر می رسد.

7.     پرخاشگری دارد.

8.     اشیای خود و دیگران را خراب می کند.

9.     نافرمان است.

10.افسرده به نظر می رسد.

11.دربازیهای گروهی شرکت می کند.

12.بهانه می گیرد و گریه می کند.

13.نسبت به مهد کودک بی علاقه است.

14.بچه گانه تر از سنش صحبت می کند.

15.اجازه می دهد بچه ها او را به هرکاری وادار کنند.

16.خواست های او فورا باید برآورده شود.

17.تکالیف را بدون کمک انجام می دهد.

18.تکالیف را به درستی انجام می دهد.

19.نوبت را رعایت می کتد.

20.دستورالعمل ها را به دقت گوش می کند.

21.در زمان معین کارش را تمام می کند.

22.انتقاد را می پذیرد.

23.وسایل را تمیز و مرتب در جای خود می گذارد.

24.با اکراه و گریه به مهد کودک می آید.

25.برای جلب توجه معلم به او می چسبد.

26.به سایر کودکان زور می گوید.

27.قیافه ای اخمو و گرفته دارد.

 

پرسشنامه مشکلات رفتاری کودکان پیش دبستانی:

پرسشنامه دارای سه عامل است که روی هم 99.9 درصد واریانس را تبیین می کند . به نظر می رسد یا اشتباهی در گزارش واریانس ها رخ داده است و یا اتفاقی دیگر رخ داده است ، شاهد دیگر بر این مدعا ضرایب پایایی باز آزمایی است که حداکثر مقدار گزارش شده 0.67 است

 

نمره گذاری خرده  مقیاس:

 این پرسشنامه دارای روش نمره گذاری سه گزینه ای است و در ان ، نمره صفر معرف گزینه هرگز، نمره 1معرف گزینه گاهی اوقات و نمره 2 معرف بیشتر اوقات  است و هر قدر نمره این بیشتر باشد ، نشان دهنده مشکلات رفتاری بیشتری است.

پرخاشگری:1-2-3-4-7-8-9-16-19-22-23-25-26

ارزیابی این مقیاس: نمره 26تا 20زیاد، نمره 19- 13 در حد متوسط، نمره 12-تا 6 تاحدی و از 6 پایین تر ضعیف

گوشه گیری و اضطراب: 14-15-17-18-20-21

ارزیابی این مقیاس: 12تا9 در حد زیاد،8-4 متوسط و پایین تر از 4 در حد ضعیف

گوشه گیری و اضطراب: 5-6-10-11-12-24-27

ارزیابی این مقیاس: 14-تا10 در حد زیاد، 9-5 در حد متوسط   ، از 4 به پایین در حد ضعیف

نگاه کنید به: ساعتچی. محمود ، کامکاری. کامبیز، عسکریان. مهناز . آزمونهای روان شناختی . نشر ویرایش . 1389

نویسنده: غلامحیدر نیکخو - ۱۳٩۱/٩/۱٢

 

 

درس کودکان استثنایی

 

 

آزمون رشد اجتماعی وایلند

تست رشد اجتماعی وایلند در سال 1953 توسط دل(Doll) تیهه و تدوین گردید و در سال 1357 توسط محمد تقی براهنی .ولی اخوت و لقمان دانشمند، ترجمه و رواسازی شده است. این مقیاس برای گروه سنی «25-0» سال طراحی شده است. و کاربرد آن برای افرادی که دچار ناتوانی هوشی  هستند بیشتر است. این مقیاس 117سئوال دارد و به گروههای یک ساله تقسیم شده است. در هرماده، اطلاعات مورد نیاز نه از طریق موقعیتهای آزمون، بلکه از راه مصاحبه با مطلعین(پدر، مادر و یا اعضای خانوده یا مربی) یا خود آزمودنی، به دست می آید. اساس این مقیاس براین امر استوار است که فرد در زندگی روزمره ، توانایی چه کارهایی را دارد.این مقیاس به هشت طبقه  خودیاری عمومی، خودیاری در غذا خوردن، خودیاری در لباس پوشیدن، خود فرمانی، اشتغال، ارتباط زبانی، جابجایی، اجتماعی شدن تقسیم می شود.با توجه به نمره های شخص در طبقات هشت گانه این مقیاس ،می توان «سن اجتماعی»(SA) و «بهره اجتماعی»(SQ) را محاسبه کرد(ساعتچی، کامکاری و عسگریان؛1389).

نحوه اجرای آزمون رشد اجتماعی وایلند:

 برای اجرای این مقیاس،والدین، پرستار و یکی از اعضای خانواده مطلع و یا به طورکلی هر فردی که کودک را به خوبی بشناسد، می توانند پاسخ دهند.‌ازمونگر می تواند این مقیاس را با مشاهده خود  نیز، تکمیل نماید.

برای شروع کار می توان به دو صورت عمل کرد:

-         از سئولات اول، یعنی سئوالات مربوط به ابتدای تولد ، شروع کنیم(این کار کودکان عقب مانده ذهنی ،بهتر است)

-         اگر کود عقب مانده ذهنی نباشد و یا سطح عقب ماندگی او خفیف باشد و به ویژه، اگر سن او نیز بالا باشد،میتوانیم از دو یا سه سال عقب تر از سن وی شروع کینم .برای مثال ، سنجش یک کودک 10ساله را می توان از 7یا 8سالگی شروع کرد و ادامه داد. اگر کودک توانست نمره بگیرد ، آزمون را ادامه می دهیم و تمام نمره های سئولات قبل را که اجرا نکرده است. برای او مثبت حساب می کینم. اما اگر کودک نتوانست نمره بگرد، بازهم به چند سال عقب تر برمی گردیم و در هر حال از هرکجا که توانست پاسخ دهد، به سئوالات قبلی ، نمره مثبت می دهیم.

  بطورکلی ، برای اجرای این آزمون از یک مرحله قبل از سن تقویمی آزمودنی، شروع به اجرای آزمون می نمایم .بدین ترتیب که اگر آزمودنی به تمام سئولات سن مربوطه پاسخ صحیح داد ، به مرحله بعد رفته و اگر آزمودنی حتی به یک مورد سئوالات آزن مرحله پاسخ اشتباه بدهد، مجدداً به یک مرحله قبل برمی گردیم . بدین ترتیب ادامه می دهیم تا جایی که آزمدنی به تمام سئوالات یک مرحله (یا یک سن) پاسخ اشتباه بدهد(ساعتچی، کامکاری و عسگریان؛1389)

سئوالات رشد اجتماعی وایلند

- از تولد تا 1 سالگی:

1)      قیل و قال کردن و خندیدن

2)      اشیای نزدیک را چنگ میزند

3)      دستش را به اشیای نزدیک، دراز میکند

4)      خودش را سرگرم میکند، بدون دیگران

5)      سعی میکند بلند شود

6)      سرش را در حالت تعادل، نگه میدارد

7)      گرایش به افراد آشنا

8)      می غلتد

9)      میتواند بنشیند بدون کمک ( 1 دقیقه )

10)  با خود حرف زده، صداها را تقلید میکند

11)  با کمک از لیوان می نوشد

12)  در کف اتاق، دور خودش حرکت میکند

13)  اشیا را با شست و انگشتان دستش میگیرد

14)  توجه دیگران را جلب میکند با صدا یا حرکت

15)  ایستادن بدون کمک - آب دهانش جاری نمیشود

16)  دستورهای صادره مخصوص سنش راانجام میدهد ( مثلا بطرف منبع صدا میرود )

1 تا 2 سالگی:

 1. راه رفتن در اتاق بدون کمک
 2. با مداد و ماژیک خط میکشد و علامت گذاری میکند
 3. درآوردن جورابها
 4. جویدن غذا - اشیا را با دیگران رد و بدل میکند
 5. موانع کوچک را از سر راه برمیدارد
 6. اشیای آشنا را میآورد یا میبرد
 7. نوشیدن از فنجان بدون کمک - کالسکه بچه برایش جذابیتی ندارد
 8. بازی با کودکان دیگر
 9. خوردن غذا با قاشق - پرسه در خانه یا حیاط
 10. مواد قابل خوردنی را تشخیص میدهد
 11. نام اشیای معمولی را بکار میبرد - بالا رفتن از پله بدون کمک
 12. با جملات کوتاه و ساده حرف میزند
 13.  آدامس و شکلات را از داخل جلد کاغذی در می آورد

2 تا 3 سالگی

30)  اعلام نیاز به توالت

31)  انتخاب سرگرمی بطور شخصی 

32)  درآوردن لباس خود

33)  نمیتواند از چنگال غذاخوری استفاده کند

34)  بدون کمک دیکران برای خودش آب میآورد  

35)  پوشیدن لباس بدون کمک دیگران –

36)  -با قیچی چیزی را میبرد

37)  خشک کردن دستها با حوله و دستمال

38)  خود را از خطرات ساده دور نگه میدارد ( مانند آتش و پله )

39)  تجاربش را باهم پیوند داده و آنها را بیان میکند ( مثلا خبری را میدهد )

3 تا 4 سالگی

40)  از پله ها پایین میرود ( هر پله با یک قدم ) 

41)  شرکت در بازیهای جمعی بهمراه سایر کودکان

42)  دکمه لباسش را باز و بسته میکند

43)  شستن دستها با آب و صابون بدون کمک دیگران

44)  کمک در کارهای کوچک خانه ( مانند برداشتن چیزی از زمین )

45)  نمایش برای دیگران و سرود و شعر و رقص و...

4 تا 5 سالگی

46)  میتواند در توالت نظافت را رعایت کند

47)  شستن صورن بدون کمک دیگران

48)  رفت و آمد در کوچه های اطرف بدون کمک دیگران  -

49)  نقاشی با مداد و ماژیک

50)  شرکت در بازیهای رقابتی - لباسهایش را می پوشد ( بجز گره زدن و ... )

5 تا 6 سالگی

51)  استفاده از اسکیت و دوچرخه و ...

52)  رونویسی کلمات ساده

53)  بازی های دورمیزی یا دو نفره ( منچ و فوتبال دستی و..  )

54)  میتوان برای خریدهای کوچک، پول در اختیارش گذاشت

55)  کمک فعالانه در چیدن و جمع کردن سفره

6 تا 7 سالگی

56)  لقمه گرفتن بدون کمک دیگران

57)  میتواند با مداد بنویسد و شکلهای لوزی و مربع را بکشد     

58)  حمام با کمک دیگران

59)  بدون کمک دیگران به رختخواب میرود 

7 تا 8 سالگی

60)  توانایی خواندن ساعت

61)  شانه کردن موی خود

62)  استفاده از قاشق و چنگال و کارد برای بریدن غذا

63)  تشخیص خیالی بودن موجوداتی مانند جن و پری و ...

64)  شرکت در بازیهای مخصوص سنین قبل از نوجوانی

8 تا 9 سالگی

65)  کمک در کارهای روزمره خانه

66)  با میل و علاقه خود چیزهایی را میخواند

67)  حمام بدون کمک دیگران

68)  استفاده از ابزار و وسایل معمولی خانه ( مانند چکش و انبر و .. )      

9 تا 10 سالگی

69)  انجام خریدهای خیلی کوچک

70)  رعایت آداب غذا خوردن و سر سفره مواظب حرکاتش است

71)  میتواند در خیابانها و کوچه های اطراف، رفت و آمد کند     

10 تا 11 سالگی

72)  گهگاه نامه های کوتاه مینویسد

73)  استفاده از تلفن

74)  میتواند با موسساتی مانند رادیو و تلویزیون مکاتبه کند

75)  میتواند گاهی در برابر دریافت پول، کار کند    

11 تا 12 سالگی

76)  انجام کارهای ساده خانه

77)  لذت از خواندن کتاب و روزنامه و مجله 

78)  در مراقبت از خود یا دیگران می توان به او اطمینان کرد

12 تا 15 سالگی

79)  شرکت در بازیهای پیچیده

80)  مواظبت از لباسهای خود بنحو کامل 

81)  انجام کارهای عادی خانه با احساس مسئولیت

82)  شرکت در فعالیتهای گروهی نوجوانان 

83)  توانایی خرید خرده ریزه ها ( مانند گیره سر و جوراب و کمربند و ... )

15 تا 18 سالگی 

84)  حوادث روزمره را دنبال میکند

85)  انتخاب لباسهای شخصی با سلیقه خود

86)  گردش روزانه با رفقا بدون نظارت والدین

87)  رفت و آمد به خیابانها و جاهای دور از خانه

88)  ارتباط برنامه نگاری با دیگران بعنوان وسیله ارتباطی

89)  برای هزینه های روزمره خود، پول تو جیبی مشخصی دارد

18 تا 20 سالگی

90)  تنها به شهرهای دیگر سفر میکند

91)  مواظب سلامتی خود است

92)  شاغل یا مشغول تحصیل است –

93)  مسئولیت اعمالش را بعهده میگیرد

94)  کنترل هزینه اصلی خود ( پس انداز و برنامه ریزی )

95)  -گردش شبانه با رفقا بدون محدودیت ( درصورت لزوم تنها زندگی میکند )

20 تا 25 سالگی

96)  طرح ریزی برای آینده خود.

97)  رعایت حال دیگران در برآورد احتیاجات خود

98)  پول خود را روی حساب خرج میکند ( برنامه ریزی مالی ) –

99)  شرکت در امور عام المنفعه اجتماعی ( کمک به زلزله زدگان و ... )

25 سال ببالا

100)          انجام کارها با نظم و ترتیب

101)          حس اعتماد را در دیگران برمی انگیزد

102)          شرکت در پیشرفت و توسعه اجتماعی –

103)          کمک به بهزیستی و خوشبختی مردم

104)          کارهای تخصصی را با مهارت انجام میدهد. –

105)          دیگران به او اعتماد میکنند تا برایشان خرید کند

106)          شرکت در تفریحات سالم و فعالیتهای روزمره –

107)          کاری را که مستلزم مهارت است، انجام میدهد

108)          نظارت به کار چند نفر در شغلی که عهده دار است –

109)          خلاقیت در شغل و آفرینش موقعیتهای تازه برای خود

110)          مدیریت یا سازماندهی را به عهده میگیرد ( راهنمایی و اداره دیگران )

111)          مقام پر مسئولیتی مثل مدیر عاملی یا عضو هیات مدیره را تقبل میکند

نحوه نمره گذاری:

نمره 1 برای حالاتی تعلق می گیرد – 1 آزمودنی با موفقیت کامل، آن کار انجام دهد،2- آزمودنی می تواند کاری انجام دهد ولی والدین تا کنون به او اجازه انجام آن رفتار را نداده اند،3- فردی به علت خاصی آن رفتار انجام داده بطوریکه اگر آن معذورت برطرف شود، شخص می تواند آن رفتار را انجام دهد،

نمره نیم- نمره زمانی تعلق می گیرد، آزمودنی گاهی آن را انجام می دهد و گاهی انجام نمی دهد، به عبارت دیگر هنوز آن مهارت خوب یاد نگرفته است.

نمره صفر- برای حالاتی تعلق می گیرد: 1-شخص نمی تواند آن کار انجام دهد،2-  شخص به خاطر معلولیتها یا معذورت های غیر قابل برگشت ،نمی تواند آن رفتار پس از آن انجام دهد، 3- زمانی که فرد آن کار را انجام نمی دهد، اگر تحت فشار شدید قرار بگیرد ، آن کار را خیلی بد انجام خواهد داد.و یا آزمودنی اصلاً به مرحله ای نرسیده است ، که بتواند کار را انجام دهد.

طبق نمره گذاری فوق، جمع نمرات بر هر کدام از خرده مقیاسهای خودیاری عمومی، خودیاری در غذا خوردن، خودیاری در لباس پوشیدن، خود فرمانی، اشتغال، ارتباط زبانی، جابجایی، اجتماعی شدن ، محاسبه کنید.سپس نرم (هنجار) که در پیوست تست رشد اجتماعی واینلند موجود است، جهت تعیین سن اجتماعیSA  به جدول  زیر (جدول تبدیل نمره کل مقیاس به سن اجتماعی)مراجعه می کنیم و در نهایت سن اجتماعی(SA)  را بر سن تقویمی(AM) تقسیم می کنیم و در 100ضرب می کنیم.که در نهایت نمره رشد اجتماعی به دست می آید.

کلید سئوالات:

 خودیاری عمومی- self help General- 2-3-5-6-8-9-11-13-15-21-23-30-38-39-46-60

 خودیاری در خوردن- self help   eat- 16-20-25-26-29-33-34-56-62-70

 خودیاری در پوشیدن- self help dress-19-32-35-37-42-43-47-58-59-61-67-80

 خودرهبری- self direction-69-110-77-81-85-86-89-91-93-94-95-96-98-99

مسایل شغلی و مشغولیات-Occupation- 4-18-22-31-36-44-49-51-65-68-107-108-109-74-76-83-92-100-106-

  جابجایی ،حرکت و جنبش—locomotion- 12-17-40-48-55-71-90

  ارتباط-صداها تقلید می کند و می خند- communication- 1-10-27-28-52-57-66-72-73-75-78-84-87-88

  اجتماعی بودن-- Sociality 7-14-24-41-45-50-53-63-64-111-79-82-97-101-102-105

 • نگاه کنید به کتاب آزمونهای روان شناختی – نوشته ساعتچی، کامکاری و عسگریان.نشر ویرایش

نویسنده: غلامحیدر نیکخو - ۱۳٩۱/٩/٩

درس کودکان استثنایی

آزمون ریون کودکان

 این آزمون در مجموع 36تصویر دارد ،که در مورد کودکان 5تا9سال سن قابل اجرا است.در هنگام اجرا اولین تصویر را به کودک نشان دهید، وبگویید: به این تصویر خوب نگاه کنید، قسمتی از آن برید شده است، هریک از تصاویر پایینی شکل قسمت بریده شده بالا را دارد و می تواند در آنجا قرار گرفته و قسمت بریدگی را پرکند. براین اساس، آزمودنی ابتدا تصویر بالایی  راخوب نگاه کند و سپس از بین 6تصویر پایین ، تصویر
 مورد نظر را پیدا کند

و... آزماینده بیش از آنچه دستورالعمل را خوب توضیح داد، حق ندارد به آزمودنی در تکمیل تصاویر کمک کند.کلا زمان لازم برای اجرای ریون کودکان 30دقیقه است.

جهت اجرای آنلاین این تست می توانید با کلیک کردن بر روی «آزمون  ریون کودکان» در سمت چپ  وبلاک در قسمت  «دوستان من»  ،آنرا اجرا کنید

 

*می توانید با کپی کردن تصاویر زیر بر حافظه  گوشی موبلیتان نسبت  به اجرای آزمون اقدام کنید 

تصویر1

تصویر2

 

تصویر3

تصویر4

تصویر5

تصویر6

تصویر7

 

تصویر8

 

تصویر9

 

تصویر10

 

تصویر11

 

تصویر12

 

تصویر13

 

تصویر14

 

تصویر15

 

تصویر16

 

 

تصویر17

 

 

تصویر18

 

تصویر19

 

 

تصویر20

 

 

تصویر21

 

تصویر22

 

 

تصویر23

 

 

تصویر24

 

 

تصویر25

 

 

تصویر26

 

 

تصویر27

 

 

تصویر28

 

 

تصویر29

 

 

تصویر30

 

 

تصویر31

 

 

تصویر32

 

 

تصویر33

 

 

 

تصویر34

 

 

 

تصویر35

 

 

 

تصویر36

 

 

 

کلید آزمون

 

 

 

نمرات استاندارد نرم ایرانی

 

 

 

 

تبدیل نمرات به بهره هوشی

 

 

دکتر نیکخو-غلامحیدر
دانش آموخته -دکتری روان شناسی مدرس دانشگاه، محقق و پژوهشگر، درمانگر
نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :