آزمون های روانی
صفحات وبلاگ
کلمات کلیدی مطالب
نویسنده: غلامحیدر نیکخو - ۱۳٩۳/۱٢/۱۳

 

آزمونهای روانی( آزمون های روانی- غلامحیدر نیکخو- مقیاس پذیرش اجتماعی)

مقیاس پذیرش اجتماعی

هر جمله را با دقت بخوانید . و به صورت صحیح (ص) یا غلط (غ) پاسخ دهید و پاسخ خود را با علامت زدن مشخص کنید

1. پیش از آن که رای بدهم، توانایی های همه نامزدها را عمیقا بررسی می کنم .

2. اگر قرار باشد خلاف کنم تا به بیچاره ای کمک کنم ، تردید نمی کنم .

3. اگر تشویق نشوم ، گاهی ادامه کار برایم مشکل می شود .

4. هرگز از کسی به شدت متنفر نشده ام .

5. گاهی اتفاق می افتد که در توانایی خود برای موفقیت در زندگی تردید می کنم .

6. وقتی کارها مطابق میل من پیش نمی رود ، گاهی احساس بغض می کنم .

7. همیشه به شیوه لباس پوشیدن خود دقت می کنم .

8. طرز نشستن من بر سر میز غذا ، چه در رستوران و چه در خانه ، یکسان است .

9. اگر بتوانم بدون بلیط وارد سینما شوم و مطمئن باشم که کسی نخواهد دید ، این کار را انجام می دهم .

10. بارها اتفاق افتاده است که فعالیت یا کاری را رها کرده ام ، زیرا در صلاحیت خود تردید داشتم .

11. دوست دارم به موقع بدگویی ها را بازگو کنم .

12. در برخی لحظه ها خواسته ام علیه صاحبان قدرت حرفی بزنم ، حتی اگر حق با آن ها باشد .

13. مهم نیست که چه کسی حرف می زند ، همیشه با دقت گوش می دهم .

14. اتفاق افتاده است که خود را به مریضی زده ام تا مورد توجه قرار گیرم .

15. برایم اتفاق افتاده است که از کسی استفاده کنم .

16. همیشه آماده هستم که به خطای خود اعتراف کنم .

17. همیشه سعی می کنم آنچه را که توصیه می کنم به مرحله عمل در بیاورم .

18. برایم دشوار نیست با آدم های بد دهن کنار بیایم .

19. گاهی سعی می کنم به جای بخشیدن و فراموش کردن ، انتقام بگیرم .

20. وقتی چیزی را نمی دانم ، به میل خود آن را می پذیرم .

21. همیشه مودب هستم ، حتی در مقابل افراد ناخوشایند .

22. گاهی واقعا اصرار می کنم که کارها به میل من انجام گیرد .

23. گاهی احساس کرده ام که می خواهم همه چیز را بشکنم .

24. هرگز اجازه نمی دهم کسی به جای من تنبیه شود .

25. اگر از من بخواهند در مقابل لطفی که کرده اند خدمتی انجام دهم ، هرگز رنجیده خاطر نخواهم شد .

26. هرگز با کسی که افکارش مخالف افکار من بوده ، دشمنی نکرده ام .

27. بدون آن که جوانب کار را بررسی کنم ، هرگز به مسافرت طولانی نمی روم .

28. گاهی نسبت به خوشبختی دیگران خیلی حسادت می کنم .

29. هرگز به طور واقعی احساس نکرده ام که می خواهم یکی را سرزنش کنم .

30. گاهی از دست افرادی که انتظار مساعدت دارند ، عصبانی می شوم .

31. هرگز احساس نکرده ام که بی دلیل تنبیه می شوم .

32. گاهی فکر می کنم ، کسانی که بدشانس هستند لیاقتش را دارند

33. هرگز آگاهانه چیزی نگفته ام که قردی را آزرده خاطر کند .

پاسخها را با کلید تطبیق دهید و سپس نمره گذاری کنید و بعداز آن با سه طبقه  زیر تفسیر نماید :

1-ص  2-ص  3-غ    4-ص  5-غ  6-غ   7- ص   8- ص    9- غ   10- غ   11- غ   12- غ   13-ص    14-غ   15-غ   16-ص   17-ص    18-ص    19-غ    20- ص   21-ص   22-غ   23- غ   24-ص     25-ص    26- ص    27- ص   28- غ    29- ص     30- غ   31-ص   32- غ   33-ص

 

نمرات بدست آمده از آزمون رادر سه طبقه مورد تفسیر قرار میدهند:

1-  گروهی که پذیرش اجتماعی دارند: این گروه را کسانی تشکیل می دهند که نمره آزمون آنها بین  0- 8  باشد وتقربیا یک وششم اشخاصی در این محدوده قرار دارند. احتمال دارد این گروه به خاطر صداقت در پاسخگوئی حاضر به عدم پذیرش اجتماعی باشند.

2-  گروهی متوسط: کسانی که نمرات آنها بین 9-19 است ، در این گروه قرار می گیرند و تقربیاً حدود دو وسوم اشخاص (68%) اشخاص را شامل می شوند . آنها بطورمتوسط به پذیرش اجتماعی توجه می کنند. احتمال دارد رفتار واقعی آنها در مجموع با قواعد و هنجارهای اجتماعی مطابقت داشته باشد.

3-  گروه با پذیرش اجتماعی بالا: این گروه را اشخاصی تشکیل می دهند که نمره آنها بین  20-33 بدست می آورند و تقربیاً یک وششم اشخاص جامعه را شامل می شود. این افراد طوری به سئوآلات پاسخ می دهند که از طردهای مردم در امان باشند . وطبق قواعد و هنجارهای اجتماعی رفتار می کنند.

 

دکتر نیکخو-غلامحیدر
دانش آموخته -دکتری روان شناسی مدرس دانشگاه، محقق و پژوهشگر، درمانگر
نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :