آزمون های روانی
صفحات وبلاگ
کلمات کلیدی مطالب
نویسنده: غلامحیدر نیکخو - ۱۳٩۳/۱٢/۱۱

 آزمونهای روانی(آزمون هوش هیجانی- غلامحیدر نیکخو)

1- مقدمه

این آزمون توسط دکتر تراویس برادبری و دکتر جین گریوز تدوین شده است. و توسطه مهدی گنجی ترجمه و کار هنجاریابی این آزمون در ایران توسط دکتر حمزه گنجی انجام گرفته است.

روایی و اعتبار

آلفای کرونباخ آن 88/0 می باشد.

بیانگر قدرت درک و توان واکنش اثر بخش افراد است که در روابط اجتماعی و در بده بستان های روانی و عاطفی در شرایط خاص چه عملی مناسب و چه عملی نامناسب است. هوش هیجانی نوعی استعداد عاطفی است که تعیین می کند از مهارت های خود چگونه به بهترین نحو ممکن استفاده کنیم و حتی کمک می کند خرد را در مسیری درست به کار گیریم. هسته هوش بین فردی ابتدا توانایی درک و سپس ارائه پاسخ مناسب به روحیات و خلق و خو و انگیزش ها و خواسته های افراد دیگر است.

در هوش هیجانی بالاترین نمره 100 می باشد و 4 خرده ازمون می باشد

( جهت نمره گذاری نگاه کنید به کتاب  آزمون هوش هیجانی تراویس برادبری و جین گریوز ترجمه مهدی گنجی  انتشارات نشر ساولان)

2- آزمونها

1-2- خود آگاهی

خودآگاهی هیجانی: توانایی آگاه بودن وفهم احساس خود. خودابرازی: توانایی ابراز احساسات، باورها و افکار صریح و دفاع از مهارت های سازنده و برحق خود. عزت نفس: توانایی آگاه بودن از ادراک خود، پذیرش خود و احترام به خود .استقلال: توانایی هدایت افکار و اعمال خود و آزاد بودن از تمایلات هیجانی. خود شکوفایی: توانایی درک ظرفیت های بالقوه و انجام چیزی که می توان انجام داد، تلاش برای انجام دادن و لذت بردن.(سئواات 1تا6)

2-2- خود مدیریتی

کنترل تکانه ها و تحمل فشار روانی: توانایی مقاومت کردن در برابر رویدادها، موقعیت های آزمایشی و یا کاهش آن ها، همچنین توانایی کنترل هیجانات خود. انعطاف پذیری: توانایی سازگار بودن افکار و رفتار با تغییرات محیط وموقعیت ها.شادمانی: توانایی احساس خوشبختی کردن با زندگی خود، لذت بردن از خود و دیگران، داشتن احساسات مثبت، صریح، مفرح و شوخ، خوش بینی: توانایی زیرکانه نگاه کردن به زندگی و تقویت نگرش های مثبت، حتی درصورت بروز بدبختی و احساسات منفی.

(سئواات 7تا15)

3-2- آگاهی اجتماعی

توان حل مسئله: توانایی تشخیص و تعریف مشکلات، به همان خوبی خلق کردن و تحقق بخشیدن راه حل های مؤثر و بالقوه.آگاهی به واقعیت و واقع گرایی: توانایی سنجش هماهنگی، بین چیزی که به طور هیجانی تجربه شده و چیزی که به طور واقعی وجود دارد.(سئوالات 16-20)

4-2- مدیریت رابطه

روابط بین فردی: توانایی ایجاد و حفظ روابط رضایت بخش که به وسیله نزدیکی عاطفی، صمیمیت، محبت کردن و محبت گرفتن توصیه می شود. همدلی: توانایی آگاه بودن و درک احساسات دیگران و ارزش دادن به آن. مسئولیت پذیری اجتماعی: توانایی بُروز خود به عنوان یکی از اعضای گروه که دارای حس همکاری مؤثر و سازندگی می باشد.(سئوالات 21تا 28)

( بازهم توصیه می شود جهت نمره به منبع اشاره حتماً مراجعه شود)

3- انجام آزمون

پاسخگوی گرامی

ضمن عرض تشکر از همکاری شما ، خواهشمند است وقتی سؤالات را می خوانید ، برای هر یک از آنها از راهنماییهای زیر استفاده نمایید .و نظر خودرا از هرگز تاهمیشه(هرگز          به ندرت  گاهی      معمولاً    تقریباً     همیشه) نسبت به هر پرسش باگذاشتن علامت درمقابل ستون مربوطه اظهارنمایید.

ابتدا از طرز تفکر و رفتارخود در وضعیت های مختلف، درذهنتان تصویری واضح وشفاف ایجاد کنید .

بعد، صادقانه بگویید که هرچند وقت یکبار یاباچه فراوانی، رفتار ذکر شده در سؤال راانجام می دهید .

ردیف     سؤالات 

1          به توانایی های خود اعتماد دارید.                                                                 

2          ناتوانایی ها ونارسایی های خودرامی پذیرید .                                                              

3          هیجانهای خودرا ، هنگامی که پیش می آیند ، درک می کنید .                                                        

4          تأثیر رفتار خود در دیگران را متوجه می شوید .                                                                      

5          تأثیر دیگران درحالت هیجانی خودرادرک می کنید .                                                                   

6          خودتان ،در شرایط سختی که با آنها روبه رو می شوید ، نقش دارید .                                           

7          می توان روی شما حساب کرد .                                                                  

8          با استرس ، خوب کنار می آیید .                                                                   

9          تغییر را زود می پذیرید .                                                                

10         دلسردی را بدون ناراحتی تحمل می کنید .                                                                  

11         قبل از تصمیم گیری ، راه حلهای مختلف را در نظر می گیرید .                                                     

12         سعی می کنید از هر وضعیتی ، چه خوب و چه بد ، حداکثر بهره را ببرید .                                      

13         دربرابر میل به حرف زدن یا عمل کردن ، هنگامی که باعث بدترشدن اوضاع می شود ، مقاومت می کنید .           

14         وقتی ناراحت می شوید ، کارهایی را انجام می دهید که بعداً پشیمانی می آورند .                              

15         وقتی از چیزی ناراحت هستید ، دیگران را از خود می رنجانید .                                                    

16         انتقاد را می پذیرید .                                                                      

17         احساسات دیگران را درک می کنید .                                                             

18         به سرعت جو حاکم بر اتاق را متوجه می شوید .                                                                      

19         منظور طرف مقابل را واقعاً متوجه می شوید .                                                             

20         دربین جمع و در کارهای اجتماعی گوشه نشین و ساکت هستید .                                                 

21         در وضعیت های دشوارمستقیماً بادیگران رو در رو می شوید .                                                    

22         با دیگران به خوبی کنار می آیید .                                                                 

23         به طور وضوح و مؤثر بادیگران ارتباط برقرار می کنید .                                                            

24         به دیگران نشان می دهید که آنچه احساس می کنید برایتان مهم است .                                          

25         به طور مؤثر تعارض و مشکل را حل می کنید .                                                            

26         برای کنترل مؤثرتعامل ها ، به احساسات طرف مقابل توجه نشان می دهید .                                    

27         برای بهتر کنار آمدن با دیگران ، درباره آنها اطلاعات بیشتری به دست می آورید                             

28         منظور یا احساس خود رابه دیگران توضیح می دهید .

دکتر نیکخو-غلامحیدر
دانش آموخته -دکتری روان شناسی مدرس دانشگاه، محقق و پژوهشگر، درمانگر
نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :